კონტაქტი

შპს “სონუს საქართველო”

ყაზბეგის 20ა, 0160, თბილისი, საქართველო
info@sonus.ge
599-19-04-07

კომპანიის რეკვიზიტები

საიდენტიფიკაციო: 405357894

ჩვენი გუნდი

It's our choices that show what we truly are... far more than our abilities..

ზურა იაშვილი

სონუს საქართველოს დირექტორი
The best way to escape is to enter.

ედმუნდას ზიზისი

სონუს ექსერტუსის დირექტორი
'Why not' is a slogan for an interesting life.

რამუნას ალენსკას

გაყიდვების უფროსი
Go extra mile.

მინდაუგას ინდრასიუსი

პროექტების მენეჯერი
Sometimes it is necessary to go far in order to understand what is close.

იოკუბას დარგუუისი

პროექტის დიზაინიერი
Life is like theathre, if it doesn't go according to plan, you improvize.

დარიუს ვალიკონისი

Technology engineer
Choose your favourite job, and you won't ever have to work.

მიხაილ ბერდელი

ტექნოლოგიური ინჟინერი
Mistakes are proof that you are trying.

ლინა ვალუნტონიტი

ბუღალტერია და ლოჯისტიკა